?> EUROKOS – Our constructions last longer
EUROKOS - Ndërtim i Përgjithshëm

Kompania EUROKOS është themeluar në Prishtinë në vitin 2000, e specializuar në ndërtim të lartë dhe të ulët. Që prej themelimit të saj, ajo vazhdimisht është rritur dhe sot konsiderohet si njëra prej kompanive ndërtimore më të mëdha në vend me një staf që numëron mbi 300 punëtorë.

Personeli ynë gjithmonë e jeton të ardhmen më parë se të tjerët. Pasi që gjithmonë kemi projekte për vitet në vazhdim, puna jonë nuk përfundon me prerjen e shiritit inaugurues.

SHËRBIMET

Me moton: “Ndërtimet tona jetojnë gjatë”, kompania “EUROKOS” krijon një bazë të fuqishme për tërë punën e saj. Ne fillojmë nga bazamenti dhe vazhdojmë punën drejt majës. Deri tani kemi ecur vetëm përpara...