?> Aktivitetet – EUROKOS

Aktivitetet

Aktivitetet
  • Projektimi dhe ndërtimi i rrugëve të reja
  • Projektimi dhe ndërtimi i urave
  • Projektimi dhe ndërtimi i pallateve dhe shtëpive
  • Rikonstruktimi i rrugëve dhe urave
  • Mirëmbajtja dhe sinjalizimi i rrugëve
  • Ndërtimi i ujësjellësve dhe i kanalizimeve
  • Nxjerrja dhe përpunimi i mermerit
  • Prodhimi i fraksioneve të ndryshme të betonit dhe gurit.
  • -Shërbime civile
Organigram: