?> Klientët & Partnerët – EUROKOS

Klientët & Partnerët

Klientët & Partnerët

EUROKOS është mirë I njohur dhe një kompani e respektuar ne industrinë ndërtimit të rrugëve prandaj me sukses ka bashkëpunuar me kompani të tjera në shumë iniciativa të përbashkëta. I vetëm apo bashkëpunëtor, EUROKOS qëndron I përkushtuar për t’i ofruar klientëve të vet një paketë të plotë e moderne të shërbimeve inxhinierike e ndërtimore.

Klientë

– Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit – Kosovë
– Ministria e Transportit dhe Shërbimeve Publike – Shqipëri
– Ministrja e Ekonomisë – Maqedoni
– Kellogg Brown & Root Services Inc. – Kosovë
– Kuvendet Komunale në Kosovë

 

 

Partnerët

Integrali Prishtinë
Tali Gjilan
Papennburg&Ardijani Ferizaj
Eskavatori Ferizaj
Bageri Ferizaj
Drenica Ferizaj
Famis Comerce Therandë
Unicom Therandë
Viktoria Invest Therandë
Aek Prishtinë
Kag Asfallt Prizren